Úvod
Aktuality
Co nabízíme
Ubytování
Život u nás
Pravidla
Fotogalerie
Personál
Ke stažení
Nabídka pro veřejnost
Kontakt:
Věžnice 128, 582 52 Věžnice
Telefon: +420 564 109 950
Mobil: +420 724 165 049
Provozní doba: po-pá 8.00 - 14.00
Email: domov.svateho.floriana@
centrum.cz

Číslo dárcovského účtu:
218362637/0300
Potvrzení o daru zažádejte na e-mailu: josmalek@seznam.cz
Podpořil Kraj Vysočina
Ceník Úhrada úkonů pečovatelské služby
V hotovosti:
1. Zpětně vždy na začátku dalšího kalendářního měsíce za měsíc předešlý, nebo dle domluvy s uživatelem, při osobní návštěvě pečovatelky v bytě uživatele, kdy pečovatelka po předání stvrzenky uživateli vyinkasuje příslušnou částku. Kopie stvrzenek pečovatelka lepí do pokladní knihy.
2. Po provedení služby, při osobní návštěvě pečovatelky v bytě uživatele, kdy pečovatelka po předání stvrzenky uživateli vyinkasuje příslušnou částku, možno též úhradu provést v kanceláři PS.
3. Služba nákup se hradí ihned po provedení nákupu dle skutečně spotřebovaného času na nákup, v průběhu měsíce se celková částka za nákupy převádí do pokladny jedním příjmem. Klienti potvrzují platbu nákupů na měsíčním výkazu.
Kopie stvrzenek pečovatelka lepí do pokladní knihy.
Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytované úkony pečovatelské služby na základě sazebníku úhrad. V případě změny těchto úhrad poskytovatel předá uživateli nový sazebník úhrad proti podpisu na seznamu uživatelů.

Bezhotovostním převodem:
Na účet poskytovatele.