Úvod
Aktuality
Ubytování
Život u nás
Pravidla
Ceník
Fotogalerie
Personál
Ke stažení
Nabídka pro veřejnost
Kontakt:
Věžnice 128, 582 52 Věžnice
Telefon: +420 564 109 950
Mobil: +420 724 165 049
Provozní doba: po-pá 8.00 - 14.00
Email: domov.svateho.floriana@
centrum.cz

Číslo dárcovského účtu:
218362637/0300
Potvrzení o daru zažádejte na e-mailu: josmalek@seznam.cz
Podpořil Kraj Vysočina
Co nabízíme Pečovatelská služba je poskytována v Domově sv. Floriána a dále občanům obce Věžnice a okolí. Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu seniorům a osobám se zdravotním postižením v oblasti péče o sebe a svoji domácnost a umožnit jim tak důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří především senioři a lidé se zdravotním postižením, kteří se ocitli přechodně nebo trvale v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni si v plné míře zajistit péči o vlastní osobu a domácnost.
Naším cílem je umožnit klientům prostřednictvím poskytovaných služeb žít co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.

Zásady poskytovaných služeb
• respektujeme práva a důstojnost uživatelů
• uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli
• respektujeme soukromí a zvyklosti uživatelů
• dodržujeme diskrétnost a mlčenlivost
• usilujeme o zachování vazeb uživatele s rodinou


Služby Služby, které u nás můžete využít:

I. Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu:
a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití - rozumí se samotný úkon podání jídla a pití. Pokud je uživatel schopen využít zbytku vlastních schopností při úkonech s podáváním jídla a pití, je mu pracovník nápomocen při těchto úkonech. Podporuje uživatele služby k maximálně možné soběstačnosti.

b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek - zahrnuje aktivity jako je svlékání z nočního prádla do denního a naopak, oblékání při pomoci u hygieny a pomoc s nandáváním, sundáváním speciální pomůcky (ortéza, korzet, plenkové kalhotky). Pracovník bude pokud možno pomáhat či dohlížet na správné provedení. Samotné provádění úkonu pracovníkem bude prováděno, pokud nelze využít zbytkových sil samotného uživatele.

c) Pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru – zahrnuje aktivity jako pomoc při orientaci např. u osob s demencí či po mozkové příhodě a směřují k podpoře uživatele. Pracovník by měl být nápomocen pohybu při využívání zachovalých schopností pohybu uživatele služby. Zároveň by měl podpořit uživatele služby při aktivitách.

d) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – tento úkon zahrnuje asistenci při přesunech s pomocí či bez pomoci dalších pomůcek.

II.  Pomoc při osobní hygieně
a) Pomoc při úkonech osobní hygieny – běžnými úkony se rozumí mytí rukou, obličeje, hrudníku, česání vlasů, čištění zubů či zubní protézy, péče o dutinu ústní. U imobilních uživatelů se úkon rozšiřuje na intimní hygienu a  u inkontinentních  uživatelů  na  výměnu   inkontinentních   pomůcek. Úkon zahrnuje též pomoc při celkové koupeli či sprchování a ošetření pokožky těla ochranným či kosmetickým krémem. V Domově sv. Floriána je využíván sprchový kout v koupelně D sv. F obyvateli, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni využívat sprchového koutu ve svých bytech. Sprchový kout je vybaven madly, která umožňují bezpečný pohyb uživatelů. Ve sprše lze využít sedačku. Protiskluzovou podložku, mycí a ošetřující prostředky a ručníky používají uživatelé svoje vlastní.  V DsvF jsou k dispozici prostředky a ručníky pro případ sociálně slabého uživatele, který by toto nevlastnil.
Uživatel může provést osobní hygienu ve sprchovém koutu D sv. F sám, či může požádat o pomoc při osobní hygieně pečovatelku
Po skončení úkonu sprchování je pokaždé proveden úklid sprchového koutu
a podlahy koupelny desinfekční prostředkem.

b) Pomoc při použití WC – touto pomocí se rozumí pomoc při vykonávání potřeby na WC, toaletním křesle, ale také při používání plenkových kalhot nebo vložek. Jde zejména o pomoc při přesunech a hygieně spojené s vyměšováním.

c) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty – touto pomocí se rozumí mytí případné vysoušení vlasů vlastními prostředky uživatele a zkrácení přerostlých nehtů na rukou a nohou včetně čištění, pokud toto nevyžaduje odbornou péči (pedikúru).

III. Pomoc při zajištění stravy
a) Zajištění stravy odpovídající věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování - PS uživateli pomůže zprostředkovat, nebo zajistit stravu z veřejných stravovacích zařízení.
V Dsv.F Věžnice jsou obědy zajištěny pro obyvatele domova či zájemce z Věžnic ve všední dny od firmy GASTROPOL- Jan Vítek, Zámek 485, 582 52 Polná.
Dodavatel dodává obědy v termojídlonosičích do přepravek umístěných ve vstupní části Dsv.F kde si je uživatelé vyzvednou a kam opět umístí prázdné na příští den. Uživatelé si mohou termojídlonosiče pronajmout. V takovém případě je s nimi sepsána smlouva (viz. smlouva o nájmu jídlonosiče). V případě potřeby zajistí pečovatelka donášku oběda do bytu uživatele, podání stravy, umytí jídlonosičů a jejich umístění do přepravky.
Je možnost výběru ze tří obědů. Dietní stravu tato firma nenabízí. V případě nutnosti diety zajistí pečovatelka potřebné suroviny a pomůže s uvařením oběda.
Objednávání obědů se provádí ve čtvrtek po obdržení jídelního lístku na další týden v kanceláři PS. Pečovatelka objednávky zapíše do seznamu ve dvojím vyhotovení, Jeden zůstává v kanceláři, druhý se posílá dodavateli obědů. Odhlašování či změny v objednávce obědů si uživatelé zajišťují též nahlášením pečovatelce v kanceláři PS. Ta opraví změnu ve svém seznamu a telefonicky ji nahlásí dodavateli. Změny na ten den je možno hlásit do 8.30 hod.

Placení obědů:
Placení obědů se provádí v kanceláři PS každý čtvrtek za odebrané obědy v probíhajícím týdnu proti vypsanému paragonu pečovatelce. Vybrané peníze s celkovou fakturou za uplynulý měsíc se předají p. Málkovi.

b) Dovoz nebo donáška stravy - donáškou stravy se rozumí úkon, kdy  pracovník přinese hotové jídlo ze  vstupní části DsvF v nádobách odpovídajícím hygienickým předpisům do domácností uživatele po Domově sv. Floriána, či po vesnici.

c) Pomoc při přípravě jídla a pití – tento úkon zahrnuje malé úkony pomoci např. ohřátí a podání jídla nebo příprava studeného jídla z hotových pokrmů (např. namazání chleba, rozpůlení jablka apod.), ale i uvaření jednoduchých časově nenáročných jídel v čase vyhrazeném pro poskytování služby. S úkonem souvisí umytí a úklid použitého nádobí a pomůcek.

d) Příprava a podání jídla a pití  - jedná se o ohřátí předem připraveného jídla příprava pití, naservírování a podání včetně fyzického (pokud je uživatel pohybově omezen). S tímto úkonem souvisí i umytí a úklid použitého nádobí a pomůcek.

IV.  Pomoc při zajištění chodu domácnosti
a) Běžný úklid a údržba domácnosti – jde o úklid, který směřuje k udržení standardu bydlení uživatele. Nejedná se o úklid na úrovni úklidové pracovnice či hospodyně, cílem není nahrazovat tyto profese. Úklid pracovník provádí v prostorách bytu, který obývá uživatel, nikoliv v prostorách dalšího uživatele bytu. Obsahem běžného úklidu je:
- setření prachu na sucho a ve volně dostupných místech,
- zametení a setření, popřípadě vysátí podlahových krytin,
- umytí umyvadla, vany či sprchového koutu a WC mísy,
- omytí dřezu, setření kuchyňské pracovní desky,
- likvidace odpadu (umístění do popelnice),
- převlékání ložního prádla,
- zalévání květin,
- pomoc s mytím nádobí a jeho úklid,
- vyndávání a uskladňování věcí do skříní.

Při provádění běžného úklidu většinou používá pracovník úklidové a ochranné prostředky vlastní.

b) Běžná údržba spotřebičů - setření nečistot vlhkým hadrem a saponátem z varné desky, mikrovlnné trouby, lednice.

c) Pomoc při zajištění velkého úklidu - nejedná se o úklid na úrovni profesionálního úklidového pracovníka.
Obsahem velkého úklidu je:
- mytí oken v souladu s předpisy BOZP,
- mytí dveří, světel,
- odmrazování a čištění lednice,
- důkladné čištění kuchyně,
- praní a věšení záclon,
- ošetření nábytku.
Při provádění velkého úklidu většinou používá pracovník úklidové a ochranné prostředky vlastní.
V rámci velkého úklidu pracovníci neprovádí chemické ani mechanické čištění koberců a parket.

d) Donáška vody – jedná se o donášku vody z nejbližšího zdroje v množství odpovídající obvyklé denní spotřebě uživatele (max. 30 litrů).

e) Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení – topení v kamnech obnáší zatopení a přiložení do kamen po dobu přítomnosti pečovatelky. Donáška a příprava topiva zahrnuje donesení topiva z kůlny nebo ze sklepa a příprava třísek, podpalovače apod.

f) Běžné nákupy a pochůzky – běžným nákupem se rozumí denní nákup potravin a věcí osobní potřeby v obvyklém množství. Nákup se provádí v nejbližší prodejně s ohledem na místní podmínky. Běžný nákup nesmí přesáhnout 5 kg hmotnosti. Nákup provádíme v prodejně ve Věžnici a Polné, popřípadě v Havlíčkově Brodě.

Nákup
Pečovatelka, která provádí nákup, přijde k uživateli ve sjednanou hodinu. Před vstupem do bytu zaklepe nebo zazvoní. Vyžaduje-li uživatel z hlediska své bezpečnosti, sjednaný způsob zvonění, např. 2x krátce, nebo zeptá-li se uživatel přes zavřené dveře, kdo je, pečovatelka se představí. Po vyzvání uživatelem vstoupí do bytu, uživatele pozdraví a osloví ho jménem, při oslovení používá pán nebo paní, nikdy ne „babi“ nebo „dědo“. Přebere si od uživatele písemný seznam věcí k zakoupení, či si ho sama zaznamená, a patřičný obnos peněz. Částku si poznamená k seznamu. Pečovatelka přečte před uživatelem všechny položky uvedené na seznamu a upřesní si spolu případné nejasnosti, popř. si upřesní, zdali koupit některé náhradní zboží, nebude-li v prodejně zboží požadované. Vezme si od uživatele nákupní tašku (popřípadě použije tašku poskytovatele) a peněženku, do které před uživatelem uloží obdržené peníze i seznam nákupu. Popřípadě použije svoji peněženku. V případě potřeby – zapomnětlivosti uživatele – ten potvrdí poskytnutou částku peněz na nákup podpisem. Též po vyúčtování potvrdí vrácenou částku podpisem. Poté se s uživatelem rozloučí a odebere se do příslušného obchodu, který je nejblíže bydliště uživatele. Zajišťuje-li pečovatelka nákupy pro více uživatelů, používá k tomuto účelu vozík, který je uložen v kanceláři Dsv.F, tak, aby mohla vyřídit tyto nákupy současně. V obchodě nakoupí požadované věci a vrací se s nimi zpět k uživateli. Před vstupem do bytu se opět ohlásí zaklepáním, zazvoněním, nebo dohodnutým způsobem. Vstoupí do bytu, vyrovná přinesený nákup z kabely, předloží účet z obchodu a přepočítá před uživatelem vrácené peníze. Současně připočte a vybere platbu za provedený nákup. Poté se s uživatelem rozloučí, popř. upřesní termín příštího nákupu a opustí byt.

Pochůzka - lékař, lékárna, úřad
Pochůzkou se rozumí vyřízení záležitostí např. u lékaře, na poště, na úřadě,
v lékárně apod.
Pečovatelka, která provádí pochůzku, přijde k uživateli ve sjednanou hodinu. Před vstupem do bytu zaklepe nebo zazvoní. Vyžaduje-li uživatel z hlediska své bezpečnosti, sjednaný způsob zvonění, např. 2x krátce, nebo zeptá-li se uživatel přes zavřené dveře, kdo je, pečovatelka se představí. Po vyzvání uživatelem vstoupí do bytu, uživatele pozdraví a osloví ho jménem, při oslovení používá pán nebo paní, nikdy ne „babi“ nebo „dědo“. Pečovatelka se s uživatelem domluví, jakou pochůzku bude požadovat.

Lékař, lékárna
V případě pochůzky k praktickému lékaři, vyřídí pečovatelka tuto v odpoledních hodinách v Polné dle ordinačních hodin lékařů. Při příchodu do čekárny vyčká pečovatelka příchodu sestry a sdělí jí požadavek, se kterým přišla. Sestra pozve pečovatelku do ordinace a ta vše vyřídí s praktickým lékařem. Pokud vystaví lékařský recept, pečovatelka jej převezme a vyzvedne léky v lékárně. Následující den předá léky s informacemi uživateli a provede vyúčtování.  

Úřad
Jedná-li se o pochůzku na úřad, vyřizuje pečovatelka vše potřebné na OÚ Věžnice nebo na úřadech v Polné.

Pošta
Pečovatelka provádí též pochůzku na poštu, která se nachází ve Věžnici v budově OÚ.

g)Velký nákup – jedná se o nákup potravin, ošacení a nezbytného vybavení domácnosti do hmotnosti 15 kg. Tento je možný provádět v obchodech ve Věžnicích nebo v Polné za pomoci vozíku nebo automobilu. Při použití automobilu, je uživateli k nákupu účtována i cesta dle ceníku.

h) Praní a žehlení osobního a ložního prádla - provádí pracovník k tomu určený ve středisku PS dle platné metodiky v pračce poskytovatele. Na požádání lze provést drobné úpravy (přišití knoflíků aj).

Praní, sušení a žehlení prádla
Uživatelé, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav, přinesou prádlo určené k praní k provozní místnosti, kde je umístěna pračka. Uživatelům, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje prádlo k provozní místnosti přinést, pečovatelka prádlo přinese z jejich bytu. Před vstupem do bytu zaklepe nebo zazvoní. Vyžaduje-li uživatel z hlediska své bezpečnosti, sjednaný způsob zvonění, např. 2x krátce, nebo zeptá-li se klient přes zavřené dveře, kdo je, pečovatelka se představí. Po vyzvání uživatelem vstoupí do bytu, uživatele pozdraví a osloví ho jménem, při oslovení používá pán nebo paní, nikdy ne „babi“ nebo „dědo“. Převezme od uživatele prádlo určené k praní v kbelíku nebo v prádelním koši a prací prostředek, popř. aviváž. Po příchodu k pračce, prádlo zváží a vloží prádlo do pračky a vypere. Při praní prádla se pečovatelka řídí návodem výrobce pračky. Po skončení praní musí pečovatelka dbát vždy na vytažení přívodní elektrické šňůry ze zásuvky.
Vyprané prádlo pečovatelka uloží do nádoby, v které bylo před praním a prádlo pověsí na přenosný sušák nebo šňůry v sušárně. Za příznivého počasí se k sušení prádla využívá otočný sušák ve dvoře D sv.F.  Po usušení prádla pečovatelka prádlo sebere a poskládané odevzdá uživateli, nebo si uživatel usušené prádlo sbírá sám. Toto se řídí dohodou mezi uživatelem a pečovatelkou.
Usušené prádlo pečovatelka i vyžehlí. Žehlení se provádí buď v bytě uživatele nebo v kanceláři DsvF. K tomuto účelu je pečovatelská služba vybavena žehlicím prknem a žehličkou. V bytě uživatele lze použít žehličku uživatele. V tom případě je potřebné zkontrolovat technický stav žehličky - vizuální kontrola - nepoškozený přívod.

V. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a) Doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět – tato služba je poskytována osobám se zdravotním postižením, které spadají do vymezené cílové skupiny a které nemohou pro svůj zdravotní stav zajistit bezpečí docházky svých dětí do školy a zdravotnických zařízení.

b) Doprovod dospělých do zaměstnání, školy, k lékaři - tato služba je poskytována osobám se zdravotním postižením, které spadají do vymezené cílové skupiny, s cílem bezpečné docházky do určeného zařízení. Doprovázení lze zajistit i autobusem (dle platného tarifu dopravce) nebo osobním automobilem PS (dle platného ceníku PS).

c) Aktivizační činnosti - jsou určeny především pro uživatele Pečovatelské služby, zúčastňují se jich i senioři a zdravotně postižení z Věžnic a okolních obcí, kteří hledají společenství lidí s podobnými problémy a zájmy.
Aktivizační činnosti zahrnují organizování setkávání uživatelů ve společenské místnosti za účelem předcházení sociální izolace uživatelů a vykonávání činností, které udržují jejich hybnost, jemnou motoriku a samoobslužnost, besedy, přednášky, cvičení na židlích, čtenářská odpoledne, zprostředkování návštěv žáků ZŠ, kněze, vycházky, výlety, promítání DVD  – také při těchto aktivitách jsou využívány schopnosti a zájmy jednotlivých uživatelů služby, kteří jsou schopni se aktivně zapojit při organizování těchto činností ať už samostatně, či pod vedením zaměstnanců DsvF.

PRAVIDLA:
- Uživatelé si hradí vstupné a cestovné při návštěvách kulturních programů a výletů. V případě dopravy automobilem je cena účtována dle platného ceníku.
- Uživatelé přispívají na drobné občerstvení při společných posezeních a na materiál výrobků, které použijí pro vlastní potřebu.
- Účast na aktivizačních programech je umožněna pouze uživatelům, kteří:
  - svým chováním neohrožují zdraví a životy zaměstnanců a ostatních uživatelů služby,
  - svým chováním zásadně nenarušují průběh aktivizačních programů.
Klubové aktivizační činnosti probíhají ve společenské místnosti DsvF. Místnost má kapacitu 40-ti lidí. Některé aktivity jsou realizovány také ve venkovních prostorách DsvF, případně v blízkém okolí (př. výlety).
Připravované akce jsou předem zveřejněny:
- na nástěnce v DsvF.,
- ve Věžnickém zpravodaji (pokud jde o akci i pro širší veřejnost).
Návštěvníci aktivizačních programů se řídí Pravidly (viz Seznam vnitřních pravidel).

Dílna
V dílničce pracují uživatelé služby s různými materiály, jako jsou sušiny, textil, papír, dřevo, sklo. Většina aktivit probíhá ve společenské místnosti, případně ve venkovních prostorách DsvF.
Vytváří jednak výrobky pro vlastní potřebu, jednak dárky pro své blízké nebo výrobky určené k prodeji a k prezentaci zařízení. Práce v dílničce přispívá k rozvoji jemné motoriky, k udržování hybnosti a obratnosti prstů rukou, k rozvoji fantazie, k seberealizaci, a k pocitu sebeuspokojení. Při práci v dílničce vedoucí programu vždy volí individuální přístup, podpoří a dodá důvěru méně sebejistým uživatelům. Při práci používají uživatelé elektrické spotřebiče jako je žehlička, tavná pistole, vařič, el. trouba, mikrovlnka. V tomto případě jsou uživatelé poučeni o zacházení s uvedenými spotřebiči. Zodpovědnou osobou za elektrické spotřebiče je pracovnice v přímé péči, která programy vede, praktikantka nebo dobrovolnice, které pracují pod vedením určeného pracovníka. Ve společenské místnosti i ve všech prostorách, které uživatelé užívají, zachovávají pořádek a čistotu. Po skončení prací v dílně je místnost společně uklizena. Návštěvníci aktivizačních programů se vždy chovají tak, aby nedošlo k poškození svěřených pracovních pomůcek, nářadí a zařízení místností. Dojde-li i přesto k poškození majetku, jsou uživatelé povinni vzniklou škodu uhradit.
Program v dílně je vždy plánován aktuálně, s ohledem na probíhající období (velikonoční, vánoční dekorace bytů a společných prostor DsvF, úprava a úklid vstupu do DsvF a areálu zahrady). Program je přizpůsobován individuálnímu zájmu uživatelů. Je přihlíženo k jejich přání a zvyklostem.
V některých případech v dílně vytváříme i kulinářské výrobky. Jsou to různé druhy pečiva. Tyto výrobky použijeme jako odměnu pro školní děti za jejich vystoupení, nebo jako pohoštění pro návštěvníky aktivizačních programů. Suroviny na výrobu těchto výrobků se hradí z dobrovolných příspěvků uživatelů služby. Při práci v dílně se uživatelé řídí danými pravidly, se kterými jsou předem seznámeni.

Společná posezení, besedy, přednášky společná četba, sledování videa, poslech hudby, cvičení
Společná posezení při četbě či poslechu hudby přispívají k poznávání, k relaxaci, k duševnímu růstu, k duševní hygieně a k vytváření harmonického společenství, kde mohou uživatelé služby najít zázemí.
Besedy, přednášky a „Filmový klub“ jsou příležitostí k setkávání zájemců o aktivní způsob života, přispívají k odbourávání sociální izolace a jsou obohacující pro všechny zúčastněné. Jsou zdrojem informací z různých oblastí. Téma besed, přednášek a filmů je vybíráno na základě konzultace s uživateli služby, dle dostupnosti přednášejících a zájmu o filmy.

Návštěva kulturních programů, vycházky, výlety
K účasti na výletu se mohou uživatelé přihlásit u pracovníka v přímé péči po zveřejnění připravované akce. Všem účastníkům jsou včas předány informace o časech a programu výletu. K dopravě uživatelů služby za návštěvou kulturních programů a k výletům je používán osobní automobil Domova sv.Floriána Věžnice (cena dle platného ceníku). Při cestování musí být vždy dbáno na bezpečnost všech zúčastněných. Při vycházkách po Věžnicích a okolí musí být brán zřetel na aktuální povětrnostní podmínky a doporučit tomu odpovídající přiměřené ošacení a obutí.

Spolupráce se Základní školou Věžnice
Již od vzniku DsvF je navázána úzká spolupráce s místní školou. Žáci ZŠ navštěvují obyvatele DsvF přímo v jejich bytech nebo ve společenské místnosti (podle přání obyvatel a podle jejich zdravotního stavu), kde tráví čas společným vytvářením drobných výrobků. Při těchto činnostech dochází k oboustranné výměně zkušeností.
Návštěva dětí je vždy předem dohodnuta mezi pracovnicí DsvF a učitelkou ZŠ.
Pravidelnou akcí, která se již stala tradicí, je vánoční besídka, kterou připravují žáci se svými učiteli pro naše seniory. Děti potěší seniory svým vánočním vystoupením, senioři jim na oplátku připraví sladkou odměnu ve formě vlastnoručně vyrobených sladkostí. Vše přispěje k navození sváteční atmosféry. DsvF Věžnice je domov rodinného typu a návštěvy dětí ZŠ jsou pro jeho obyvatele vítaným a motivujícím zpestřením všedních dní. Setkávání seniorů a osob se zdravotním postižením s dětmi je oboustranně užitečné a obohacující. Přispívá mimo jiné k odbourávání sociální izolace uživatelů služby. Nezanedbatelná je také otázka výchovy dětí k toleranci a úctě ke stáří obecně, ke starým lidem
a k handicapovaným spoluobčanům.

VI. Fakultativní služby
jsou doplňkovými službami k základním činnostem pečovatelské služby a jejich četnost nemůže převýšit základní činnosti.
Fakultativními službami mohou být:

Pedikúra v domácnosti uživatele
Pedikúra  - odborné ošetření nohou proškoleným pracovníkem. Pedikúra se provádí v domácnosti uživatele nebo ve speciálně vybavené místnosti v budově DsvF. Zájemce se domluví s pracovníkem na termínu provedení tohoto úkonu. Pracovník i uživatel se řídí Provozním řádem pedikúry (viz. Provozní řády). Po vykonání úkonu pracovník provede vyúčtování, uživatel zaplatí a dostane doklad o zaplacení. Cena je dle platného ceníku.

Pronájem pračky, pronájem sušičky
Zájemce o tuto službu kontaktuje poveřeného pracovníka DsvF. Domluví si s ním datum a čas, kdy chce pračku nebo sušičku využít. Pracovník uživateli předá potřebné informace a zodpoví případné dotazy (co je třeba si s sebou přinést, základní informace apod.). Pračku a sušičku obsluhuje pouze pracovník PS.  Uživatelé se řídí pokyny Provozního řádu prádelny a sušárny (viz. Provozní řády). Po ukončení praní a sušení provede pracovník vyúčtování, uživatel za službu zaplatí a dostane doklad o zaplacení. Prostory se uklízí 1x za týden (viz. Provozní řád prádelny a sušárny). Cena je dle platného ceníku.

Saunování v infrasauně
Zájemce o tuto službu kontaktuje pověřeného pracovníka DsvF. Domluví si s ním datum a čas, kdy chce saunu využít. Pracovník uživateli předá potřebné informace a zodpoví případné dotazy (co je třeba si s sebou přinést, základní informace o průběhu saunování apod.). Infrasaunu obsluhuje pouze pracovník PS.  Uživatelé se řídí pokyny Provozního řádu infrasauny (viz. Provozní řády). Po ukončení saunování provede pracovník vyúčtování, uživatel za službu zaplatí a dostane doklad o zaplacení. Po každém použití se prostory uklízí (viz. Provozní řád infrasauny, Provozní řád sprchového koutu). Cena je dle platného ceníku.

Masáže
Masáže lze provádět buď prostřednictvím masážního křesla nebo whirpool masážní vany. Zájemce o službu kontaktuje pověřeného pracovníka DsvF. Domluví si s ním datum a čas, kdy chce masáž realizovat. Pracovník uživateli předá potřebné informace (co je potřeba si s sebou přinést, základní informace o průběhu masáže apod.). Masážní křeslo a whirpool masážní vanu obsluhuje pouze pracovník PS. Uživatel se řídí pokyny Provozního řádu masáží (viz. Provozní řády). Po ukončení masáže provede pracovník vyúčtování, uživatel za službu zaplatí a dostane doklad o zaplacení. Po každém použití se prostory uklízí (viz. Provozní řád masáží, Provozní řád sprchového koutu). Cena je dle platného ceníku.

Fitcentrum
Zájemce o tuto službu kontaktuje pověřeného pracovníka DsvF. Domluví si s ním datum a čas, kdy chce fitcentrum využít. Pracovník uživateli předá potřebné informace a zodpoví případné dotazy (co je třeba si s sebou přinést, základní informace o průběhu využívání fitcentra apod.). Pracovník PS seznámí uživatele s manipulací s posilovacími stroji. Uživatelé se řídí pokyny Provozního řádu fitcentra (viz. Provozní řády). Po ukončení pobytu ve fitcentru provede pracovník vyúčtování, uživatel za službu zaplatí a dostane doklad o zaplacení. Po každém použití se použité prostory uklízí (viz. Provozní řád fitcentra, Provozní řád sprchového koutu). Cena je dle platného ceníku.

VII. Poradenství v oblasti služeb a dávek sociálního zabezpečení, rozhovory s uživateli
Tuto službu poskytuje sociální pracovník a pracovník v sociálních službách DsvF Věžnice, který pracuje pod metodickým vedením sociálního pracovníka.
Při rozhovorech a jednáních pracovník dodržuje etická pravidla chování:
- vzájemné představení (pokud se zúčastnění dosud neznají),
- uvedení do místnosti, kde bude rozhovor veden (kancelář, společenská místnost Dsv.F),
- navození atmosféry příjemného setkání (bez telefonů, hlasitého poslechu rádia, vyvětraná místnost, apod.),
- navázání rozhovoru.
V případě nového zájemce o službu pracovník představí sebe i organizaci
a upřesní své postavení, aby zájemce přesně věděl, s kým jedná. Pracovník zjistí, proč je zájemce zde, co všechno od služby očekává. Následně shrne, jak by mohla schůzka probíhat a jaké informace budou předány.
Rozhovory s uživateli služby probíhají buď v kanceláři DsvF nebo v bytě uživatele.  Citlivým a chápajícím přístupem si pracovník získává důvěru uživatele a společně hledají řešení nepříznivých životních situací. Je zde přihlíženo k vůli a představám uživatele. Informace o službě jsou poskytovány osobně, telefonicky nebo mailem. Při osobním kontaktu je během rozhovoru předán informační letáček, či písemná nabídka služeb. Pracovník má k dispozici i adresář poskytovatelů služeb, dle kterého doporučí službu v případě územní nedostatečnosti či jiné cílové skupiny. Pracovník průběžně sleduje změny v sociální oblasti tak, aby mohl podávat informace o dávkách sociálního zabezpečení. Požaduje-li občan informace, které pracovník nezná, zjistí je a ve smluvené lhůtě občana informuje. Jde-li o informace specifické, předá pracovník kontakt, kam se může občan se svým problémem obrátit.

Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu
Pověřený pracovník rozhoduje o odmítnutí zájemce o službu. Toto rozhodnutí je zájemci oznámeno písemně či ústně a pracovník provede zápis do sešitu Neuspokojených žádostí.
Poskytovatel hledá vždy řešení, aby mohla být požadovaná služba poskytnuta, přesto se vyskytnout situace, ve kterých nelze službu poskytnout, i tehdy pomáháme těmito způsoby:
- poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá – zprostředkování kontaktu s poskytovatelem pro požadovanou sociální službu,
- poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá – snaha o rozšíření personálního zabezpečení služby,
- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby – je proveden záznam do sešitu Neuspokojené žádosti s důvodem pro odmítnutí poskytnutí služby 
- zájemce nespadá do vytčené cílové skupiny, zprostředkujeme kontakt s poskytovatelem pro požadovanou cílovou skupinu,
- zájemce má bydliště mimo územní dosah naší služby – pečovatelská služba DsvF poskytuje svoje služby na území obce Věžnice a okolí (Brzkova, Šlapanova, Kamenné, Nových Dvorech), odkážeme na nejbližšího poskytovatele vzhledem k místu bydliště zájemce.