Úvod
Aktuality
Co nabízíme
Ubytování
Život u nás
Pravidla
Ceník
Fotogalerie
Personál
Ke stažení
Kontakt:
Věžnice 128, 582 52 Věžnice
Telefon: +420 564 109 950
Mobil: +420 724 165 049
Provozní doba: po-pá 8.00 - 14.00
Email: domov.svateho.floriana@
centrum.cz

Číslo dárcovského účtu:
218362637/0300
Potvrzení o daru zažádejte na e-mailu: josmalek@seznam.cz
Podpořil Kraj Vysočina
Fakultativní úkony Těmito úkony se rozumí doplňkové služby, které mohou využívat jak klienti DsvF, tak i veřejnost. Mezi úkony se řadí:

Pedikúra v domácnosti uživatele
Pedikúra  - odborné ošetření nohou proškoleným pracovníkem. Pedikúra se provádí v domácnosti uživatele nebo ve speciálně vybavené místnosti v budově DsvF. Zájemce se domluví s pracovníkem na termínu provedení tohoto úkonu. Pracovník i uživatel se řídí Provozním řádem pedikúry (viz. Provozní řády). Po vykonání úkonu pracovník provede vyúčtování, uživatel zaplatí a dostane doklad o zaplacení. Cena je dle platného ceníku.

Pronájem pračky; pronájem sušičky
Zájemce o tuto službu kontaktuje poveřeného pracovníka DsvF. Domluví si s ním datum a čas, kdy chce pračku nebo sušičku využít. Pracovník uživateli předá potřebné informace a zodpoví případné dotazy (co je třeba si s sebou přinést, základní informace apod.). Pračku a sušičku obsluhuje pouze pracovník PS.  Uživatelé se řídí pokyny Provozního řádu prádelny a sušárny (viz. Provozní řády). Po ukončení praní a sušení provede pracovník vyúčtování, uživatel za službu zaplatí a dostane doklad o zaplacení. Prostory se uklízí 1x za týden (viz. Provozní řád prádelny a sušárny). Cena je dle platného ceníku.

Saunování v infrasauně
Zájemce o tuto službu kontaktuje pověřeného pracovníka DsvF. Domluví si s ním datum a čas, kdy chce saunu využít. Pracovník uživateli předá potřebné informace a zodpoví případné dotazy (co je třeba si s sebou přinést, základní informace o průběhu saunování apod.). Infrasaunu obsluhuje pouze pracovník PS.  Uživatelé se řídí pokyny Provozního řádu infrasauny (viz. Provozní řády). Po ukončení saunování provede pracovník vyúčtování, uživatel za službu zaplatí a dostane doklad o zaplacení. Po každém použití se prostory uklízí (viz. Provozní řád infrasauny, Provozní řád sprchového koutu). Cena je dle platného ceníku.

Masáže
Masáže lze provádět buď prostřednictvím masážního křesla nebo whirpool masážní vany. Zájemce o službu kontaktuje pověřeného pracovníka DsvF. Domluví si s ním datum a čas, kdy chce masáž realizovat. Pracovník uživateli předá potřebné informace (co je potřeba si s sebou přinést, základní informace o průběhu masáže apod.). Masážní křeslo a whirpool masážní vanu obsluhuje pouze pracovník PS. Uživatel se řídí pokyny Provozního řádu masáží (viz. Provozní řády). Po ukončení masáže provede pracovník vyúčtování, uživatel za službu zaplatí a dostane doklad o zaplacení. Po každém použití se prostory uklízí (viz. Provozní řád masáží, Provozní řád sprchového koutu). Cena je dle platného ceníku.

Fitcentrum
Zájemce o tuto službu kontaktuje pověřeného pracovníka DsvF. Domluví si s ním datum a čas, kdy chce fitcentrum využít. Pracovník uživateli předá potřebné informace a zodpoví případné dotazy (co je třeba si s sebou přinést, základní informace o průběhu využívání fitcentra apod.). Pracovník PS seznámí uživatele s manipulací s posilovacími stroji. Uživatelé se řídí pokyny Provozního řádu fitcentra (viz. Provozní řády). Po ukončení pobytu ve fitcentru provede pracovník vyúčtování, uživatel za službu zaplatí a dostane doklad o zaplacení. Po každém použití se použité prostory uklízí (viz. Provozní řád fitcentra, Provozní řád sprchového koutu). Cena je dle platného ceníku.