Aktuality
Co nabízíme
Ubytování
Život u nás
Pravidla
Ceník
Fotogalerie
Personál
Ke stažení
Nabídka pro veřejnost
Kontakt:
Věžnice 128, 582 52 Věžnice
Telefon: +420 564 109 950
Mobil: +420 724 165 049
Provozní doba: po-pá 8.00 - 14.00
Email: domov.svateho.floriana@
centrum.cz

Číslo dárcovského účtu:
218362637/0300
Potvrzení o daru zažádejte na e-mailu: josmalek@seznam.cz
Podpořil Kraj Vysočina
Je život člověka krátký nebo dlouhý? Nelze říci. Každý člověk je jedinečnou osobností a nelze ho srovnávat s někým druhým. Přece však najdeme problémy, které nám připadají podobné, dostáváme se do situací v životě, které sami nezvládneme a přece chceme být co nejvíce soběstační. Všichni určitě chceme, ať už si to uvědomujeme či přiznáváme, zachovat si důstojný a slušný život, úctu svého okolí a pochopení.

Přesto se vlivem stáří, úrazu či nemoci může každý z nás dostat do nepříznivé životní situace, kdy potřebujeme pomoc, podporu a pochopení. Nejsme totiž ještě tak nemožní, abychom byli umístění do zařízení komplexní péče, a chceme žít ve svém přirozeném prostředí. Chceme být stále lidmi, kteří o sobě mohou rozhodovat sami, mají svá práva, povinnosti a mají odpovědnost za sebe samé. My totiž v této chvíli potřebujeme pečovatelskou či sociální službu, která nám pomůže v tom, co již těžko sami zvládneme a pomůže nám i pomalu naplňovat malé osobní cíle, třeba navštívit nějakou společenskou událost, jít na malé pěší túry, atd. Pro jiného osobním cílem může být třeba jen vyjít ze svého bytu či domu, obejít blok, projít se po zahradě, dojít si sám na pedikúru, ke kadeřníkovi…

Rovněž někdy potřebujeme radu, jak to či ono vyřídit, kde to vyřídit, na co máme nárok…

Proto byla zřízena Pečovatelská služba Domov sv. Floriana Věžnice, aby pomohla těm, kteří pomoc potřebují, požádají a je jim poskytnuta.

Domov svatého Floriána o.s. vznikl v roce 2009 v budově bývalého zemědělského družstva Věžnice a nabízí 24 bytů. Pečovatelská služba je poskytována v Domově sv. Floriána a dále občanům obce Věžnice a okolí.  Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu seniorům a osobám se zdravotním postižením v oblasti péče o sebe a svoji domácnost a umožnit jim tak důstojný život ve svém přirozeném prostředí.